E.B. ter Horst Jr. (1865-1905), uitgever van Ot en Sien

Het was in juni 1904, dus honderd jaar geleden, datbij J.B. Wolters te Groningen een nieuw leesboekje het licht zag: Nog bij moeder,door Jan Ligthart en H. Scheepstra, geïllustreerd door C. Jetses. Dit was heteerste deeltje van een reeks die in 1905 met een vierde ‘stukje’ zou worden afgesloten. Vrijwel onmiddellijk door het onderwijs met open armen begroet, bracht de serie het in hoog tempo tot vele herdrukken.

Dat een serie schoolboekjes tot de klassieke kinderliteratuur kon gaan behoren danken we, naast alle waardering voor auteur Scheepstra, adviseur Ligthart en tekenaar Jetses, in de eerste plaats aan de uitgever die het initiatief nam en de regie voerde: aan E.B. ter Horst Junior. Aan hem is dit werkje daarom gewijd.
omslagterhorst