Biografieën op Internet

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) heeft alle negen delen van het Biografisch Woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland compleet op Internet gezet: http://www.iisg.nl/bwsa/index.html . Daardoor zijn 574 (!) biografische schetsen kosteloos voor de Internet-gebruiker toegankelijk gemaakt, met een foto van de beschreven personen erbij.

Een prachtige kans voor wie geïnteresseerd is in het leven van bijvoorbeeld R.Stenhuis, vakbondsbestuurder van wie Koos Vorrink in de beginjaren van de AJC veel steun kreeg, of van A.B.Kleerekoper, groot vriend van de AJC, die met zijn dagelijkse ‘Oproerige Krabbels’ in Het Volk de eerste columnist van ons land werd (ABK).

Of van Otto de Nobel, befaamd koorleider en componist van menig strijdlied. Je kunt ook F.M.Wibaut noemen, aan wie we het Rode Valkennest te danken hebben, en J.de Gruyter, religieus socialist, gevoelsmens met een zwak voor de AJC, en vader van de kunsthistoricus, en A.M.de Jong, ooit redacteur van Het Jonge Volk, verder in bonte volgorde: Henk van Laar, Funke Küpper, Koos Vorrink, Nienke van Hichtum, Piet Tiggers, Piet Voogd, Margot, Marie en Hein Vos, W.A.Bonger (die de AJC niet zo zag zitten), J.P.Thijsse, ‘schepper van de natuurbeweging’ en vele, vele anderen die ons blijven aanspreken om hun bijdragen aan de rijke geschiedenis van ‘de beweging’ in ruime zin van het woord.

In het Vakbondsmuseum aan de Henri Polak-laan in Amsterdam, het door H.P.Berlage ontworpen gebouw, vond op 12 maart de presentatie van het laatste deel plaats: na vijftig jaar was de reeks voltooid, althans in boekvorm. En natuurlijk bleef aan beide laatstgenoemden hun welverdiende plaats in deze schitterende reeks niet onthouden.

Jan de Groot